adesso blog

typing machine

Er wordt veel gesproken over de 5G-revolutie, maar wat houdt dat in de praktijk in? De nieuwe draadloze netwerktechnologie maakt volledig nieuwe toepassingen mogelijk, die veelal verbonden zijn met Artificial Intelligence (AI) en industriele en zakelijke toepassingen. Interessant? Laten we daar eens op inzoomen.

5G is niet alleen de snellere opvolger van 4G. Daarnaast biedt deze technologie een aanzienlijk lagere latency, ofwel netwerkvertraging, dan eerdere technologieën. Dat is zeer belangrijk voor industriële toepassingen zoals voor het aansturen van machines, waarbij een zo kort mogelijke reactietijd na een ‘stop’-opdracht cruciaal is. Of denk aan een zelfrijdende auto die informatie verwerkt over de rem- en stuurmanoeuvres van andere voertuigen. Hoe korter de reactietijden zijn, hoe beter en veiliger de apparaten op hun omgeving reageren. Ze hebben praktisch in real-time contact met hun omgeving, en dat is een basisvoorwaarde voor autonome systemen, zowel in het wegverkeer als op de fabrieksvloer. 5G creëert in die zin een omgeving waarin AI-toepassingen zich comfortabel voelen.

Spraak en sensoren

AI-systemen reageren op invoer zoals beeld, tekst, spraak of sensordata. Op basis daarvan nemen ze automatisch beslissingen bij zaken als routeplanning, vertalingen en de automatische detectie van problemen in de productie. AI-technologieën werken op de achtergrond, vaak ongemerkt door de gebruiker.

De brandstof van deze technologie is data, van gegevens over personen, gebruik en milieu tot verkoop, productie en machines. Dit maakt allerlei nieuwe, op AI gebaseerde bedrijfsmodellen en use cases mogelijk. Bedrijven die AI op de juiste manier toepassen, kunnen op basis daarvan onder andere hun bedrijfsvoering optimaliseren, nieuwe diensten en producten ontwikkelen, en daarmee hun concurrerend vermogen aanzienlijk vergroten.

De mogelijke toepassingen zijn eindeloos en omvatten alle sectoren, van autonoom rijden, robotchirurgie op afstand en augmented reality-ondersteuning voor onderhoud en reparatie, tot coördinatie van autonome mobiele objecten zoals bezorgingsdrones. 5G biedt met name veel voordelen in industrieën met hoge toepassingsgerichte eisen, zoals auto's en mobiliteit, energie, voedsel en landbouw, smart city’s, gezondheidszorg, productie, en nog veel meer.

Cyber Physical Systems

De komst van 5G zal de ontwikkeling en inzet van AI-gebaseerde diensten aanzienlijk versnellen, evenals de opkomst van zogeheten Cyber Physical Systems (CPS). Hiermee kunnen experts digitale systemen koppelen met objecten en processen in de echte wereld door middel van sensoren, actuatoren, processoren, communicatie-infrastructuur en softwarecomponenten. De inzet van CPS biedt krachtige optimalisatiemogelijkheden, onder andere door patroonherkenning en de nauwe interactiemogelijkheden met mensen. Verder vergroten methoden als machine learning, die de basis vormen voor beeld- en spraakherkenning, de mate van autonomie van CPS. Deze technologieën openen de deur naar de fabriek van de toekomst, gecombineerd met talloze inzichten die tot betere en nieuwe producten en diensten kunnen leiden.

Met 5G wordt een tijdperk ingeluid waarin afstand steeds minder een rol speelt bij de besluitvorming van organisaties. Het is niet meer relevant waar een autonome fabriek staat, waar een autonome vrachtwagen rijdt, of waar een autonome bezorgingsdrone rondcirkelt. Zolang de gegevensstroom van de systemen maar gewaarborgd is. Want daarmee kunnen AI-toepassingen processen orkestreren en optimaliseren, op een detailniveau dat voor de mens nauwelijks te bevatten is.

Picture Jan Heuker

Author Jan Heuker

Jan Heuker, Managing Director at adesso Netherlands BV.

Save this page. Remove this page.